Hedenstugan B&B Hotell finns nu med på www.swedishwelcome.se som en av många fina verksamheter med engagemang i ”en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling”.

Hedenstugan B&B Hotell ”en hållbar besöksnäring!”

Genom samarbete och en gemensam syn på hållbara upplevelser stärker vi Sverige som besöksland. Swedish Welcome är en etablerad utvecklingsmetod som har hjälpt över 500 företagare och verksamhetsledare i arbetet mot bättre gästupplevelser och en hållbar utveckling. Vår målsättning är att stärka aktörerna genom att skapa medvetenhet, struktur och ge konkreta råd och tips inom dessa områden.

Hållbar utveckling med Swedish Welcome

Företagare och verksamhetsledare som deltar i Swedish Welcome och aktivt arbetar utifrån metoden kan stolta bidra, direkt eller indirekt, till Agenda 2030:s delmål inom alla 17 områden. Det ger en stabil plattform för varje enskild verksamhet i sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som vi tillsammans bidrar att globalt stärka Sverige som ett föregångsland