Hållbarhet

Om oss och våra värderingar.

Hållbarhet på Hedenstugan

På Hedenstugan B&B Hotell delar vi en tradition och en kultur av att göra mer än det som förväntas av oss – för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön.

Vi har höga mål och ett brett engagemang och som påverkar vi oss själva, våra leverantörer och samhället på flera sätt. Därför mäter vi framgång utifrån tre olika punkter: People, Planet och Profit. Detta så att du som gäst kan sova hos oss med gott samvete.

 

Företagspolicy

Hedenstugan har som målsättning att samordna och bygga nätverk med traktens lokala företagare & föreningar. Vi vill förmedla deras unika kunskaper om bygdens kultur – och naturarv och göra det lätt tillgängligt och intressant för våra besökare. Vi vill gynna den lokala ekonomin och lyfta fram utbudet av lokala matproducenter. Hedenstugan ska på möjligaste sätt sprida information om hållbar turism till besökande gäster och lokala aktörer.

Vår miljöpolicy

Vår ambition är att driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, ta ansvar för  natur och kultur, att ständigt förbättra vårt miljöarbete, ha en hög kvalitet på upplevelserna, ha ett gott värdskap och kvalitetsutveckla oss fortlöpande.

 Vi är delaktiga i Hållbar besöksnäringvars syfte är att utveckla ett  oberoende kvalitetssystem för bättre gästupplevelser och en hållbar miljö.

Vad gör vi?

 • Uppvärmning sker via Bergvärme
 • Du kan ladda din elbil hos oss
 • Vi källsorterar vårt avfall och komposterar
 • Vi använder enbart miljömärkta städ – och rengöringsprodukter
 • Vi använder lågenergilampor
 • Vi använder miljövänlig bensin i våra maskiner
 • Vi handlar och säljer i första hand lokala produkter.
 • Vi  handlar i möjligaste mån mat från lokala matproducenter
 • Vi tipsar våra gäster hur de kan hjälpa till att spara på energi
 • Vi tipsar och gör det lättillänglig för våra besökare att uppleva natur och kultur
 • Vi upplyser om allemansrätten och uppförande i kontakten med vilda djur
 • Vi samarbetar med lokala föreningar,  och andra turistverksamheter i området.
Frukost

Kärnan i vår kultur handlar om människorna vi omger oss med och möter varje dag.

Därför är “people” en självklar byggsten i vårt hållbarhetsarbete. Vi ser olika ut, är olika gamla, bär på olika erfarenheter och älskar olika personer. Precis så är det även med alla som besöker oss. Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna när de kommer hit, och nöjda när de går oavsett, kön, etnicitet, färg, kultur eller religion.

Planet, Hållbar Hotelldrift

Att minska miljöpåverkan är en av våra absolut viktigaste uppgifter
Idag lever vi på ett sätt som är skadligt för miljön. Vi tar mer än vad vi ger. Föroreningar, klimatgasutsläpp och slöseri med naturresurser är beteenden som hotar vår jord. Vi vill visa att den negativa effekt vi har på vårt klimat kan minskas, även med stor hotelldrift.

 

Restaurang och Bar
Mys i grillkåta

Profit, Hållbarhet som konkurrensfördel.

 

Hållbarhet och valmöjligheter är en konkurrensfördel och ger bättre lönsamhet
Utan lönsamhet saknar vi medel för att fortsätta värna om miljön. Därför är “Profit” en central byggsten i vårt dagliga hållbarhetsarbete. Det är tack vare god lönsamhet som vi haft möjlighet att implementera de hållbarhetslösningar vi arbetar med idag.