Hedenstugan’s

Historia

Ett hus med en rik historia

Byggnaden som är belägen mellan Gävle och Söderhamn, var från början en fattigvårdsstuga, innan den byggdes ut i slutet av 1800-talet och blev epidemisjukhus under en period.

Ombyggnationerna fortsatte, den här gången med bostäder, fram till att MHF (dåvarande Motormännens Helnykterhetsförbund) tog över fastigheten för sin verksamhet.

Därefter köptes den av bygdens idrottsföreningar dåvarande Hamrånge GIF. Under några år dessförinnan bedrevs även ”lekis” i lokalerna.

Efter 150 år av olika verksamheter i fastigheten är det nu ett Bed and Breakfast Hotell. Vi erbjuder sju härliga hotellrum och en god frukost. Byggnaden har återställts till sin ursprungliga prakt, där unika och tidstypiska historiska detaljer har bevarats på utsidan.

Sedan 1860

Detta unika hotell ligger i en historisk byggnad som noggrant renoverats för att bibehålla de ursprungliga detaljerna.