På Hedenstugan är en ny skivgolfbana i Bergby under uppbyggnad och planerar att öppnas under sommaren 2021. Diskgolfbanorna byggs runt Hedenstugan. Skivgolfbanan kommer att ha 18 hål med massor av variation i banan inklusive öppna skott, trädbevuxna sektioner och skott som inkluderar höjdändring, en bana som är funktionell och unik.