Förutom de skyltar som redan finns, har vi skruvat upp några extra skyltar. Nu är det ännu lättare att hitta vägen till Hedenstugan