Discgolf

Discgolf

På Hedenstugan är en ny skivgolfbana i Bergby under uppbyggnad och planerar att öppnas under sommaren 2021. Diskgolfbanorna byggs runt Hedenstugan. Skivgolfbanan kommer att ha 18 hål med massor av variation i banan inklusive öppna skott, trädbevuxna sektioner och...
Nya vägskyltar

Nya vägskyltar

Förutom de skyltar som redan finns, har vi skruvat upp några extra skyltar. Nu är det ännu lättare att hitta vägen till Hedenstugan